The Members of Hirata Lab.

Last Update 2009/06/17

Staff
Tomio Hirata (Professor)
Mutsunori Yagiura (Associate Professor)
Etsuko Iwamoto (Secretary)
PhD Students
Isamu Matsuura (D3)
Celso Satoshi Sakuraba (D3)
Yuma Tanaka (D1)
Master Students
Makoto Murase(M2)
Masanao Arakawa (M2)
Miyasaka Kenichi (M1)
Junji Itoyanagi (M1)
Taichirou Sugiyama (M1)
Taku Mitsumori (M1)
Daisuke Katou (M1)
Bachelor Studens
Tsuyoshi Orii
Masaaki Mashimo
Toshiharu Asai
Yoshiaki Ogiso
Yasunori Kakimi
Hiroki Kawashima
Yousuke Yamasaki

HOME Hirata Lab's Home Page